Operatie Zeer Ernstige Ramp

NBD Biblion

oktober 2005

Sam Veterklep is volgens meester Storm een Zeer Ernstige Ramp. Zowel thuis, in het dorp, als op school haalt hij streek na streek uit en probeert hij alles en iedereen naar zijn hand te zetten. Samen met zijn rat Hercules staat hij sterk. Totdat Nona in het dorp komt wonen, recht tegenover hem. Zij pikt het gedrag van Sam niet en komt in opstand. Niels, de sukkel, durft dan ook mee te doen, net als juf Van der Toorn. Het verhaal wordt verteld in goed en humoristisch Nederlands, met veel woordgrapjes, verbeelding en plezier. Op sommige momenten (vooral het begin) doet het verhaal van deze fantasievolle, productieve auteur aan de verhalen van Roald Dahl denken. De tekeningen versterken de tekst en zijn raak geschetst in zwarte lijnen, ingevuld met waterverf. De handgeschreven briefjes, sprankelende dialogen en ondersteunende teksten bij de tekeningen maken het verhaal levensecht. Een kloeke uitgave die menige lezer aan het lachen zal maken. Vanaf ca. 10 jaar.

– Redactie NBD Biblion

Share This